C# Nedir? C-Sharp İle Programlamaya Başlayın

C#; Microsoft tarafından .NET Teknolojisi için geliştirilen modern bir programlama dilidir. Sözdizimi C-like bir deneyim sunar. Yazılım sektörü yaklaşık olarak 1950’li yıllardan başlayıp günümüze kadar uzanmaktadır.

Devam